Oighan!! Acabámonos de mudar a:


Xa que o que comezou como unha pequena recopilasión de palabras, faladurias e típicas expresións canghesas acabou convertendose nun auténtico disionario da fala da 5ª Provinsia jaleja, vimonos na obrija de darlle unha diresión máis acorde cos tempos. Vémonos eilí piriquiteiros!